Rolle

Rolle är en försiktig herre, han är avvaktande först men om du sätter dig ner och pratar med honom så hoppar han direkt upp i knät och vill bli kelad och gosad, han kan inte få nog! Rolle vill flytta ihop med strumpis till sitt nya hem där han vill bo som innekatt. Rolle går bra i en snäll barnfamilj.