Wissla

Wissla är en lekfull liten flicka som har haft ett tuffs förflutet. Hon söker nu ett nytt hem med sin mamma Neva. Wissla är lekfull men också lite försiktig.